• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

10 sự thật kỳ lạ về tâm lý con người

Byadmin

Jul 24, 2022

1. Những người IQ cao thường không nhiều bạn bè

Thời nguyên thủy con người tham gia vào việc săn bắn hái lượm tập thể, tình bạn khi đó là cần thiết cho sự tồn tại của chính họ cũng như bộ tộc. Ngày nay, dù con người vẫn kết bạn, nhưng không chỉ vì những lợi ích như vậy.

Một nghiên cứu năm 2016 của Hiệp hội tâm lý học Anh đã chỉ ra, những người có chỉ số thông minh (IQ) cao không có nhiều bạn bè. Nguyên nhân là do não bộ của họ để tâm nhiều hơn đến việc giải quyết những vấn đề lớn và họ coi giao tiếp là lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra, ai đó ít bạn không có nghĩa là họ thông minh hay là điều tốt, bởi tình bạn có tác động tích cực đến tâm lý cũng như thể chất của mỗi cá nhân. Nếu có thời gian nên tránh xa máy tính hay sách vở, nên giao tiếp với những người thú vị.

1. Những người IQ cao thường không nhiều bạn bè

Thời nguyên thủy con người tham gia vào việc săn bắn hái lượm tập thể, tình bạn khi đó là cần thiết cho sự tồn tại của chính họ cũng như bộ tộc. Ngày nay, dù con người vẫn kết bạn, nhưng không chỉ vì những lợi ích như vậy.

Một nghiên cứu năm 2016 của Hiệp hội tâm lý học Anh đã chỉ ra, những người có chỉ số thông minh (IQ) cao không có nhiều bạn bè. Nguyên nhân là do não bộ của họ để tâm nhiều hơn đến việc giải quyết những vấn đề lớn và họ coi giao tiếp là lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra, ai đó ít bạn không có nghĩa là họ thông minh hay là điều tốt, bởi tình bạn có tác động tích cực đến tâm lý cũng như thể chất của mỗi cá nhân. Nếu có thời gian nên tránh xa máy tính hay sách vở, nên giao tiếp với những người thú vị.