• Mon. Jul 4th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  99,9% bệnh nhân Bắc Giang đã khỏi

  Byadmin

  Aug 7, 2021
  huy753116231253638922162312580 3571 6025 1628302521

  Đến nay, Bắc Giang đã tiêm 322.577 liều vaccine, đạt 17,9% dân số. Tỉnh đang tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ người về/đến từ các địa phương đang có dịch; yêu cầu khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tính từ ngày 27/4 đến 15h ngày 6/8, toàn tỉnh đã xét nghiệm 2.397.617 mẫu.

  Hôm qua, các khu công nghiệp có thêm 882 lao động đi làm trở lại. 100% doanh nghiệp hoạt động lại. Tổng số lao động đến nay là 146.912 người (đạt tỷ lệ 97%) làm việc trong 369 doanh nghiệp, tại 6 khu công nghiệp.

  Từ ngày 29/7, Bắc Giang chuyển sang chống dịch trong tình hình mới. Người dân được kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp 5K, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức phòng chống dịch.

  Thùy An