• Thu. Jun 23rd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Bài toán hình tròn chứa bốn hình vuông

  Byadmin

  May 16, 2022
  bai toan hinh tron chua bon hinh vuong

  Trong 8 phút, liệu bạn có thể giải bài toán tính diện tích hình tròn chứa bốn hình vuông của học sinh giỏi lớp 8?

  Đề bài:

  Cho 4 hình vuông bằng nhau cùng có diện tích là 16. Các hình vuông này lần lượt có một cặp góc vuông đối đỉnh.

  Một hình tròn đi qua 3 điểm A, M, N là 3 đỉnh của 2 hình vuông và chứa tất cả 4 hình vuông như hình vẽ. Tính diện tích phần tô màu xanh trong hình tròn.

  Bài toán hình tròn chứa bốn hình vuông

  Trần Phương