• Thu. Sep 15th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Bài toán logic nói dối – nói thật

Byadmin

Jan 4, 2022

Bài toán của học sinh lớp 5 yêu cầu người giải tìm ra đáp án trong 5 phút.

Đề bài:

Có hai loại người sống trên một hòn đảo. Loại người “thật thà” luôn nói thật và loại người “dối trá” luôn nói dối. Một lần, Hoa hậu Trái đất đến thăm đảo và nói chuyện với 11 người dân trên đảo (họ đều biết rõ về nhau). Hoa hậu hỏi lần lượt hỏi 11 người: “Trong số các bạn có bao nhiêu người thật thà”? Chín người đầu tiên có câu trả lời là: 4, 1, 6, 0, 1, 5, 7, 5, 6.

Bạn hãy đoán xem hai người còn lại sẽ nói con số nào?

Trần Phương

DMCA.com Protection Status