• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Bao nhiêu tỉnh của Việt Nam có ba thành phố trực thuộc?

Byadmin

Jul 13, 2022
Thứ tư, 13/7/2022, 20:00 (GMT+7)

Trong 58 tỉnh với 79 thành phố của Việt Nam, bạn có biết bao nhiêu tỉnh có ba thành phố trực thuộc?

Khu Thủ Thiêm, quận 2, một trong ba mắt xích quan trọng của TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu Thủ Thiêm, quận 2, một trong ba mắt xích quan trọng của TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Câu 1: Bao nhiêu tỉnh, thành Việt Nam có ba thành phố trực thuộc?

a. 4

b. 5

c. 6