• Tue. Oct 26th, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Bế mạc Hội nghị Trung ương 4: Chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh

  Byadmin

  Oct 7, 2021
  be mac hoi nghi trung uong 4 chinh don dang xay dung he thong chinh tri ngay cang vung manh
  Bế mạc Hội nghị Trung ương 4: Chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh - Ảnh 1.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII – Ảnh: VGP

  Tại hội nghị, các ủy viên Trung ương và các thành viên tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án do Bộ Chính trị và Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Trung ương.

  Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

  Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu hội nghị đã đạt được về nội dung kinh tế – xã hội năm 2021-2022, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Khẳng định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể.

  Trên tinh thần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi ủy viên Trung ương, trên cương vị công tác của mình, phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.