Bên trong cửa hàng đầu tiên của Google

Google Store cũng giống Apple Store, ngoài việc mua và trải nghiệm sản phẩm, khách hàng có thể mang thiết bị đến để sửa chữa. Goggle đang tăng số lượng thiết bị có thể được sửa chữa tại đây, một số hư hỏng, như màn hình, có thể được khắc phục ngay trong ngày.