Bị phạt đến 1 tỉ đồng nếu chủ đầu tư huy động vốn không đúng quy định

Bị phạt đến 1 tỉ đồng nếu chủ đầu tư huy động vốn không đúng quy định - Ảnh 1.

Khu đất mà Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp – xây dựng và phát triển nhà Thành Đạt (trụ sở quận Long Biên, Hà Nội) vẽ dự án “ma” đã được Tuổi Trẻ Online phản ánh trong năm 2021 – Ảnh: QUANG THẾ

Cụ thể, phạt tiền 800 triệu – 1 tỉ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt; huy động vốn không đúng quy định, sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Phạt tiền 400 – 600 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định và triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phạt tiền 120 – 160 triệu đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó; không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền 100 – 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định; không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.