• Thu. Sep 22nd, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện từ chức

Byadmin

Sep 8, 2022

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện từ chức - ảnh 1

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật từ mức khiển trách, năng lực hạn chế, nên tự nguyện từ chức.

Theo đó, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ Chính trị định hướng: cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác, trong trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm (trước nghỉ hưu) thì Bộ Chính trị sẽ xem xét, bố trí công tác phù hợp với các cán bộ là ủy viên T.Ư Đảng.

Các cơ quan thẩm quyền xem xét bố trí công tác chuyên môn với cán bộ ở cơ quan T.Ư và địa phương song không được bố trí làm lãnhh đạo, quản lý và được giữ nguyên ngạch công chức đã có.

Với trường hợp thời gian công tác trên 5 năm, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí theo nguyên tắc như trường hợp trên.

Tuy nhiên, với cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Kết luận của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status