• Wed. Aug 10th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Bộ Giáo dục giảm 18 tiết mỗi năm khi Lịch sử có phần bắt buộc

Byadmin

Jul 12, 2022

Với 52 tiết Lịch sử bắt buộc mỗi năm THPT, các trường sẽ xây dựng tổ hợp bốn môn lựa chọn thay vì năm môn như trước, từ đó giảm số tiết học tổng thể.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ngày 11/7 ký ban hành kế hoạch thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm xây dựng chương trình Lịch sử phần bắt buộc cấp THPT với thời lượng 52 tiết cho mỗi năm học lớp 10, 11 và 12. Thay vì là môn lựa chọn hoàn toàn và học sinh có thể không chọn học môn này như trong chương trình ban hành năm 2018, tất cả học sinh THPT sẽ học đầy đủ số tiết bắt buộc này.

Ngày 12/7, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kế hoạch trên nhằm đáp ứng yêu cầu môn Lịch sử cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn được nêu trong nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang điều chỉnh theo đúng yêu cầu này.

Dự kiến, môn Lịch sử được giữ nguyên phần chuyên đề học tập lựa chọn (35 tiết/năm học) theo định hướng nghề nghiệp, chuyển phần chủ đề môn Lịch sử 70 tiết mỗi năm thành phần bắt buộc và điều chỉnh chương trình từ 70 thành 52 tiết mỗi năm để đảm bảo phù hợp với tất cả học sinh và cơ cấu đội ngũ giáo viên Lịch sử hiện nay.

Theo chương trình ban hành năm 2018, học sinh học bảy môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Các em học thêm năm môn lựa chọn. Các môn này được chọn trong ba nhóm môn (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn): Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật – Âm nhạc và Mỹ thuật).

Với việc Lịch sử có phần bắt buộc, các trường xây dựng tổ hợp chỉ bốn môn lựa chọn thay vì năm. “Các trường cần căn cứ vào đội ngũ giáo viên để điều chỉnh giảm một môn trong các tổ hợp năm môn học lựa chọn đã chuẩn bị, xây dựng trong thời gian qua”, ông Thành nói và cho biết chỉ cần điều chỉnh giảm một môn đối với tổ hợp không có môn Lịch sử.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ học sinh có còn cần phải chọn ít nhất môn môn trong mỗi nhóm trên hay không.

Mỗi môn lựa chọn có thời lượng 70 tiết/năm học. Khi giảm một môn và bắt buộc học 52 tiết Lịch sử, số tiết được giảm là 18, tức chỉ còn 997 thay vì tổng 1.015 tiết mỗi năm.

*Xem chương trình môn Lịch sử cấp THPT ban hành năm 2018

Vụ trưởng Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: Dương Tâm

Vụ trưởng Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: Dương Tâm

Trước lo lắng chất lượng chương trình và kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử bị ảnh hưởng khi Bộ chỉ có một tháng để điều chỉnh, ông Thành chia sẻ việc nghiên cứu để điều chỉnh tinh giảm chương trình môn Lịch sử 70 tiết mỗi năm thành phần Lịch sử bắt buộc 52 tiết đã được Bộ đề nghị Ban phát triển chương trình môn Lịch sử nghiên cứu từ sau khi có đề xuất môn học này trở thành bắt buộc.

Vụ trưởng Giáo dục Trung học cũng khẳng định chương trình môn Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết mỗi năm không phải là chương trình được xây dựng mới từ đầu mà được điều chỉnh tinh giảm từ chương trình 70 tiết mỗi năm học đã được xây dựng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc thực hiện sẽ bảo đảm tiến độ và chất lượng như kế hoạch đã ban hành.

Tương tự, việc bồi dưỡng giáo viên cũng đã được thực hiện trong những năm qua và sẵn sàng triển khai trong năm học 2022-2023. Nay, việc điều chỉnh chương trình được thực hiện tinh giảm từ chính chương trình mà giáo viên đã được bồi dưỡng nên giáo viên đã bảo đảm năng lực để thực hiện.

“Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho một số cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các địa phương trong quá trình điều chỉnh chương trình để nắm chắc hơn và kịp thời áp dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo chương trình mới”, ông Thành nói.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành năm 2018), giáo dục phổ thông được chia làm hai giai đoạn gồm giáo dục cơ bản (lớp 1 đến 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến 12). Lịch sử là môn bắt buộc trong giai đoạn cơ bản, cung cấp kiến thức phổ thông, cốt lõi về toàn bộ lịch sử thế giới và Việt Nam.

Đến giai đoạn định hướng nghề nghiệp (cấp THPT), chương trình chỉ yêu cầu học bảy môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Lịch sử là môn lựa chọn, học sinh được tùy chọn học hay không theo sở thích và định hướng nghề nghiệp.

Việc Quốc hội yêu cầu Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn được đưa ra sau khi lắng nghe nhiều tranh cãi xoay quanh việc đưa Lịch sử thành môn lựa chọn ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Trong khi nhiều chuyên gia ủng hộ, một số đại biểu quốc hội và Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng Lịch sử cần trở thành môn bắt buộc bởi môn học này giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động cho thế hệ trẻ, giúp các em có thái độ ứng xử đúng đắn trong xã hội.

Dương Tâm