• Sat. Jan 14th, 2023

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Bộ Giao thông vận tải muốn xử lý nhà thầu chuyển nhượng thầu trái phép

Byadmin

Jan 14, 2023
Bộ Giao thông vận tải muốn xử lý nhà thầu chuyển nhượng thầu trái phép - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020 – Ảnh: ĐỨC TRONG

Chỉ đạo được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đưa ra trong công văn gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện các đề xuất của Bộ Công an đối với dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Công văn do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết ngày 23-12-2022, Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển báo của Bộ Công an gửi Thủ tướng về một số tình hình liên quan đến dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo đó, các Ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp dự án nghiên cứu, thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư với các đề xuất của Bộ Công an.

Giao Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chủ trì liên hệ các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để được cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng thầu tại dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đã được Bộ Công an thu thập….

Theo báo cáo gửi Thủ tướng ngày 18-11-2022, của Bộ Công an cho biết tại dự án đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020 vẫn còn tình trạng một số nhà thầu có dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái phép nhưng tư vấn giám sát và chủ đầu tư không biết, hoặc biết nhưng làm ngơ. 

Một số nhà đầu tư, nhà thầu khi dự thầu đưa ra hồ sơ năng lực đáp ứng yêu cầu. Nhưng do nhà thầu tham gia nhiều dự án cùng lúc, đến khi thi công phải dàn trải nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc… cho nhiều dự án. Do đó không đảm bảo năng lực thi công dẫn đến phải thuê thầu phụ thực hiện dưới hình thức núp bóng tổ, đội…

Bộ Công an đề xuất Bộ Giao thông vận tải thanh tra, kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm các nhà thầu chuyển nhượng thầu trái phép (Bộ Công an sẽ chuyển thông tin, tài liệu cho Bộ Giao thông vận tải để chủ động xử lý, phòng ngừa).