Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định nghỉ hưu cho Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng công bố, trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-12-2021 cho 6 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII công tác trong Quân đội, gồm: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam (nguyên phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam).

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, hội nghị công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng:

I – Huân chương Độc lập hạng Nhất

1 – Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa X, XI, XII), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (khóa XIV), nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2 – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

II – Huân chương Độc lập hạng Nhì

1. Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Trần Đơn

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Bế Xuân Trường

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu đối với 1 đại tướng và 5 thượng tướng - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định nghỉ hưu cho Thượng tướng Lê Chiêm