• Fri. Jul 1st, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Bổ sung bồi thường bảo hiểm với bên thứ 3 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

  Byadmin

  Jul 24, 2021
  bo sung boi thuong bao hiem voi ben thu 3 trong linh vuc dau tu xay dung
  92c8cac5 4903 4c90 82a2 7b60d1b2031d omnp
  Ngoài quy định phí bảo hiểm đối với bảo hiểm người lao động thi công trên công trường thì dự thảo nghị định bổ sung bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cũng được  được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu thi công xây dựng công trình đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
  Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
  Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản được xác định đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỉ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỉ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 100 tỉ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.