• Sun. Jul 3rd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Bốn câu đố IQ thách thức suy luận nhanh

  Byadmin

  Jan 14, 2022
  bon cau do iq thach thuc suy luan nhanh

  Nếu (2, 3 = 1); (3, 4 = 5); (4, 5 = 11) thì (5, 6 = ?). Hãy tìm quy luật và tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong một phút.

  Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

  Bốn câu đố IQ thách thức suy luận nhanh

  Câu 2: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 4.

  Bốn câu đố IQ thách thức suy luận nhanh - 1

  Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm.

  Bốn câu đố IQ thách thức suy luận nhanh - 2

  Câu 4: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

  Bốn câu đố IQ thách thức suy luận nhanh - 3

  Theo Logic Channel