• Tue. Dec 7th, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Bùi Minh Chánh (1956 – 2021)

  Byadmin

  Nov 19, 2021
  bui minh chanh 1956 2021
  Banner share

  Mọi người không tin rằng em nghe thỉnh kinh trên chùa mãi mãi. Mọi người luôn nhớ tới em, một người vui tính và tốt bụng. Mọi người không bao giờ quên em. Chúc em nghe phật giảng kinh rồi lấy được chân kinh thành chính quả. Trân trọng em