• Tue. Aug 9th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Cách Trung Quốc xây dựng hệ thống giám sát công dân

Byadmin

Jun 25, 2022
Thứ bảy, 25/6/2022, 20:18 (GMT+7)

Trung Quốc dựa vào khoảng 500 triệu camera cùng các thiết bị thu tín hiệu điện thoại và dữ liệu sinh trắc học để xây dựng hồ sơ toàn diện cho mỗi công dân.

Cách Trung Quốc xây dựng hệ thống giám sát công dân

Video: NY Times