• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn

Byadmin

Jun 22, 2022

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, từ ngày 20 – 22.6, tại Hà Nội, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú.

Cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn - ảnh 1

Ông Lê Minh Chuẩn

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn), UBKT T.Ư nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng Thành viên, một số lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn.

Từ đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 và các ông Lê Minh Chuẩn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; Đặng Thanh Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó tổng giám đốc, nguyên Đảng ủy viên Tập đoàn.

UBKT T.Ư cũng kỷ luật khiển trách ông Phan Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau có vi phạm trong công tác cán bộ, đất đai

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả giám sát, UBKT T.Ư nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ủy viên thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ủy viên thường trực Tỉnh ủy Cà Mau kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên – Môi trường.

Tỉnh ủy Yên Bái có vi phạm trong sử dụng tài chính của Đảng

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, UBKT T.Ư nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Yên Bái phát huy ưu điểm, đồng thời kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, sớm khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra; yêu cầu UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên.

Tin liên quan