• Thu. Jun 30th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Chính phủ đề xuất áp dụng biện pháp chưa có trong luật để chống dịch Covid-19

  Byadmin

  Jul 24, 2021
  chinh phu de xuat ap dung bien phap chua co trong luat de chong dich covid 19

  6 biện pháp tăng cường chống dịch Covid-19

  Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội 6 biện pháp tăng cường chống dịch Covid-19.
  Cụ thể, Chính phủ đề xuất Quốc hội giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua, các biện pháp quy định tại luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, pháp lệnh tình trạng khẩn cấp, các luật khác có liên quan và các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật hiện hành như trong trường hợp đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.
  Chính phủ, Thủ tướng cũng đề xuất được áp dụng các biện pháp, ban hành các quy định cần thiết chưa được luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, mua sắm, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất.
  Thứ 2, Chính phủ phủ đề nghị, trường hợp cần thiết phải ban hành, áp dụng các quy định khác với quy định của luật hiện hành thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
  Chính phủ cũng đề xuất được sử dụng nghị quyết, chỉ thị, công điện và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành để quy định, áp dụng và triển khai các biện pháp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
  Cũng theo tờ trình, Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết nghị việc ưu tiên ngân sách, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt cho phòng, chống dịch; thay đổi, điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng, chống dịch; tạm ứng ngân sách trong trường hợp vượt dự toán đã phê duyệt; được mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; T.Ư hỗ trợ địa phương trong trường hợp cần thiết; đồng ý chuyển 1.237 tỉ đồng cho Bộ Y tế để phòng, chống dịch.
  Chính phủ đề nghị, đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ và đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già, người yếu thế khác và lực lượng tuyến đầu chống dịch; có biện pháp hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  Bên cạnh đó, tờ trình cũng nêu rõ, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc triển khai và kết quả thực hiện các biện pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trường hợp có vấn đề phát sinh, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian Quốc hội chưa họp; khẩn trương rà soát các luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trình Quốc hội.
  Về thời gian áp dụng, tờ trình của Chính phủ cũng đề nghị, các biện pháp nói trên sẽ được thực hiện cho tới ngày 31.12.2022. Trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

  Có giải pháp tránh tối đa tiêu cực, lãng phí

  Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội nhất trí đề xuất đưa nội dung Chính phủ đề xuất vào chương trình kỳ họp.
  Chính phủ đề xuất áp dụng biện pháp chưa có trong luật để chống dịch Covid-19 - ảnh 1

  Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, trình bày báo cáo thẩm tra về kiến nghị của Chính phủ

  Ảnh Gia Hân

  Về đề xuất cho phép Chính phủ, Thủ tướng áp dụng các biện pháp, ban hành các quy định khác với quy định của luật hoặc chưa được pháp luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí việc Quốc hội đồng tình cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp, ban hành chưa được Luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
  Tuy nhiên, đối với việc áp dụng các biện pháp để ban hành chính sách có các quy định khác với các quy định của luật, đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện và Chính phủ báo cáo lại Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
  Về nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước, Ủy ban Xã hội đề nghị bỏ nội dung chuyển 1.237 tỉ đồng cho Bộ Y tế để phòng, chống dịch mà Chính phủ đề xuất.
  Đối với việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế, Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp tránh tối đa các tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra trong hoạt động này.
  Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đưa vào nghị quyết nguyên tắc chính sách đối với các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân, người lao động khu vực phi chính thức, lao động trong các doanh nghiệp bị ngừng, nghỉ việc, mất việc làm, các nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia.
  Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận nội dung Chính phủ trình vào ngày mai, 25.7, khi thảo luận về kinh tế – xã hội. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nội dung này trong Nghị quyết chung của kỳ họp, vào cuối kỳ họp.