• Sat. Jun 25th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Chủ tịch Hà Nội công bố nhân sự 2 ‘siêu ban’ quản lý dự án

  Byadmin

  May 16, 2022
  chu tich ha noi cong bo nhan su 2 sieu ban quan ly du an
  Chủ tịch Hà Nội công bố nhân sự 2 siêu ban quản lý dự án - Ảnh 1.

  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ sáng 16-5 – Ảnh: UBND TP Hà Nội

  Cụ thể, Hà Nội quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

  Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội thành phố.

  Ông Đồng Phước An (sinh năm 1973) giữ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; ông Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974) giữ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

  Cũng trong sáng nay, thành phố công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với các phó giám đốc của 2 “siêu ban” nêu trên.

  Chủ tịch Hà Nội công bố nhân sự 2 siêu ban quản lý dự án - Ảnh 2.

  Ông Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi công bố – Ảnh: UBND TP Hà Nội

  Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, việc sáp nhập nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức lại 6 ban quản lý dự án thành 4 ban.

  Ông Chu Ngọc Anh lưu ý việc các ban quản lý dự án phải thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.