• Thu. Aug 18th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Chủ tịch UBND TP HCM chấp nhận mô hình điều hành dự án đường vành đai 3 TP.HCM

Byadmin

Jun 27, 2022
Chủ tịch UBND TP HCM chấp nhận mô hình điều hành dự án đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Đường vành đai 3 TP.HCM sẽ kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành và TP.HCM – Trung Lương tại huyện Bến Lức, tình Long An – Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ thể, tổ công tác dự án vành đai 3, vành đai 4 TP HCM thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các vấn đề quan trọng, mang tính chất liên tỉnh như vấn đề kỹ thuật, vật liệu, chính sách bồi thường…Tổ công tác họp (khi cần thiết) theo nội dung yêu cầu công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với các bộ ngành…

Ban chỉ đạo dự án của TP.HCM được thành lập có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề phát sinh cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phần của TP. Đây là cơ quan đầu mối, trao đổi, phối hợp với Tổ công tác Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh…

Thành lập Ban chỉ huy dự án là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ huy là điều hành giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lãnh đạo TP giao Sở Tài nguyên và môi trường TP khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Đồng thời, hướng dẫn TP Thủ Đức và các huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham mưu và đề xuất TP trước ngày 306

Sở Giao thông vận tải TP khẩn trương phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết hội nghị triển khai dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đường vành đai 3 TP HCM có tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỉ đồng đi qua 4 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 16-6. Con đường dài 76,34km có thời gian thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Hiện kế hoạch phối hợp triển khai dự án giữa các địa phương đã được xây dựng và chuẩn bị ký kết. Trong đó, các mốc thời gian được xác định rõ ràng: tháng 7-2022 khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; quý 4-2022 bàn giao ranh dự án để triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cuối năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Tất cả các công việc đều phải triển khai đồng bộ, khẩn trương để đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2023.