• Mon. Aug 8th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Chương trình Tiên Tiến Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM: Cơ hội mới nhiều hấp dẫn!

Byadmin

Jul 16, 2022

Chương trình đào tạo tiên tiến kỹ sư Hệ thống thông tin của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của ĐH bang Oklahoma – Hoa Kỳ và triển khai nhằm mục tiêu hướng sinh viên đến trình độ tiên tiến trong khu vực, trên thế giới, đáp ứng nhu cầu nguồn lực kỹ sư Hệ thống thông tin chất lượng cao, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Chương trình Tiên Tiến Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM: Cơ hội mới nhiều hấp dẫn! - ảnh 1

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin dựa trên máy tính, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội, các phương pháp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe.

Chương trình Tiên Tiến Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM: Cơ hội mới nhiều hấp dẫn! - ảnh 2

Tin liên quan