• Wed. May 18th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Có được bán nhà đang cho thuê không?

  Byadmin

  Jan 3, 2022
  co duoc ban nha dang cho thue khong
  logo default

  Tôi cho thuê căn nhà thời hạn 5 năm nhưng hợp đồng mới thực hiện được 2 năm, giờ tôi muốn bán để đi định cư thì có được không? (Phạm Liên)

  Luật sư tư vấn

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Nhà ở năm 2014, trường hợp chị bán nhà đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết về việc bán và các điều kiện bán.

  Bên thuê được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho chị tính đến thời điểm có thông báo về việc bán nhà.

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhận được thông báo mà không mua thì chị được quyền bán cho người khác, trừ trường hợp chị và bên thuê có thỏa thuận khác về thời hạn phản hồi đối với việc mua hay không mua nhà.

  Khoản 2 Điều 133 Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định, trường hợp chủ sở hữu bán nhà đang cho thuê khi thời hạn thuê vẫn còn, thì bên thuê nhà được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ nhà mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Căn cứ vào các quy định trên, nếu chị đã thực hiện việc thông báo bán nhà cho bên thuê mà họ không mua và chị bán nhà cho người khác trong khi thời hạn thuê vẫn còn, thì chủ sở hữu mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê với bên thuê nhà. Trường hợp chị, bên thuê nhà và chủ sở hữu mới thỏa thuận được về việc chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn, thì chủ sở hữu mới của căn nhà không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với bên thuê.

  Luật sư Huỳnh Ái Chân

  Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha