• Thu. May 19th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Có quyền hưởng thừa kế từ chồng cũ?

  Byadmin

  Feb 6, 2022
  lyhongoire35trieu2 1644156572 5124 9735 1644156638

  Chồng cũ mất đột ngột vì tai nạn giao thông, không để lại di chúc, vậy số tài sản này sẽ được phân chia ra sao? Hai con chung, hiện do tôi nuôi dưỡng.

  Luật sư tư vấn

  Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 (Bộ luật dân sự) quy định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

  Trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc di chúc được xác định là không hợp pháp thì di sản thừa kế của người chết sẽ được chia theo pháp luật (là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định).

  Điều 651 Bộ luật dân sự quy định:

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

  c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  Từ những quy định của pháp luật được trích dẫn ở trên, bạn sẽ không được hưởng thừa kế vì tại thời điểm chồng cũ của bạn mất thì hôn nhân giữa bạn và anh ấy đã chấm dứt. Bạn không còn là người (vợ) thuộc hàng thừa kế thứ nhất của anh ấy.

  Tài sản chồng cũ của bạn sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 nêu trên gồm có: vợ (nếu anh ấy đã kết hôn với người khác), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của anh ấy.

  Luật sư Đỗ Trọng Linh
  Công ty Luật Bảo An, Hà Nội