Con gái Bầu Đức muốn mua 4 triệu cổ phiếu HAG

Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Bầu Đức, không sở hữu bất kỳ cổ phần nào của HAGL khi vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/8 đến 7/9, bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Căn cứ theo thị giá cổ phiếu HAG là 5.150 đồng, dự kiến con gái ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) sẽ chi ra hơn 20,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tính tới 30/6, Bầu Đức sở hữu gần 320 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 34,5% vốn. Các thành viên khác trong gia đình bầu Đức hầu như không nắm giữ cổ phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tới cuối quý II, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lỗ lũy kế gần 7.550 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng so với cuối năm trước. Thặng dư vốn cổ phần ở mức hơn 3.260 tỷ đồng. Nếu sử dụng toàn bộ số thặng dư này, lỗ lũy kế của doanh nghiệp này sẽ giảm xuống dưới 4.300 tỷ đồng.

Minh Sơn