• Thu. May 19th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Con trai David Bechkham chụp ảnh nổi loạn

  Byadmin

  Feb 22, 2022

  Cruz Beckham q 1645503379

  Bộ ảnh “Out Of Body” của tạp chí i-D lấy ý tưởng từ quá trình sáng tạo âm nhạc của Cruz Beckham. Những năm gần đây, các phòng thu ở Miami, Los Angeles và London trở thành ngôi nhà thứ hai của Cruz khi cậu vùi mình ở đó tập hát, chơi nhạc, thỏa đam mê.

  Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí i-D, Cruz cho biết cảm thấy già hơn tuổi. Con trai David Beckham bắt đầu định hướng rõ phong cách âm nhạc, sẵn sàng hướng tới cuộc sống trưởng thành với tư cách một nghệ sĩ thực thụ.

  Bộ ảnh “Out Of Body” của tạp chí i-D lấy ý tưởng từ quá trình sáng tạo âm nhạc của Cruz Beckham. Những năm gần đây, các phòng thu ở Miami, Los Angeles và London trở thành ngôi nhà thứ hai của Cruz khi cậu vùi mình ở đó tập hát, chơi nhạc, thỏa đam mê.

  Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí i-D, Cruz cho biết cảm thấy già hơn tuổi. Con trai David Beckham bắt đầu định hướng rõ phong cách âm nhạc, sẵn sàng hướng tới cuộc sống trưởng thành với tư cách một nghệ sĩ thực thụ.