• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Công nghệ sản xuất bánh xe lửa

Byadmin

Jul 11, 2022
Thứ ba, 12/7/2022, 00:00 (GMT+7)

ItalyXe lửa khác với nhiều phương tiện giao thông khác khi thiết kế chỉ chạy trên đường ray, vì vậy đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong sản xuất bánh xe.

Công nghệ sản xuất bánh xe lửa

Video: X-Machines