• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Công ty có được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi báo trước 30 ngày?

Byadmin

Jun 25, 2022

Đầu tháng 3, tôi ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng với công ty, tuy nhiên bên Nhân sự vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với tôi kể từ tháng sau. (Ngọc Tình)

Tôi thấy vô lý vì hợp đồng còn hạn và tôi không vi phạm quy định của công ty nên có ý kiến, bên Nhân sự bảo rằng trong hợp đồng có nội dung: “Công ty được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào và chỉ cần thông báo trước 30 ngày cho người lao động”.

Vậy điều khoản này có đúng quy định của pháp luật hay không?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

– Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc.

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

– Người lao động cung cấp không trung thực khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu hợp đồng lao động có quy định “Công ty được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào và chỉ cần thông báo trước 30 ngày cho người lao động” thì nội dung này là trái với Bộ luật Lao động năm 2019 nên bị vô hiệu (nội dung này không có hiệu lực).

Do đó, công ty không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn nếu bạn không rơi vào các trường hợp nêu trên.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM