• Fri. Aug 12th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Cún mệt mỏi vì phải chơi cùng bọn trẻ

Byadmin

Jul 30, 2022
Thứ bảy, 30/7/2022, 09:30 (GMT+7)

Cún cưng kiểu ‘Bao giờ mới hết nghỉ hè chứ anh ngán bọn này lắm rồi’.

Vẫn không hiểu tại sao mình lại ở dưới này.

“Vẫn không hiểu tại sao mình lại ở dưới này.”

Xin đấy sen ạ. Cho chúng nó đi học đi.

“Xin đấy sen ạ. Cho chúng nó đi học đi.”

Buồn ngủ mắt mở hết nổi rồi.

“Buồn ngủ mắt mở hết nổi rồi.”

Cho anh về.

“Cho anh về.”

Nancy (st)