Cuộc sống của gia đình người Hà Nhì ngày giá rét


Bước sang ngày thứ ba của đợt rét hại ở miền Bắc, nền nhiệt xã Y Tý, giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chỉ còn 0-1 độ C. Tại các điểm cao như Nhìu Cồ San, Ngải Thầu, băng tuyết phủ dày đặc hai hôm nay; điểm thấp như các thôn trung tâm Choẻn Thèn, Lao Chải… không có băng song rét buốt, mưa cả ngày khiến sinh hoạt của người dân bị hạn chế.

Trong mưa rét, nhiều gia đình ở thôn Lao Chải, Trung Chải vẫn đi hơn 40 km cắt cỏ cho trâu. Mùa đông cỏ lụi, băng tuyết phủ trắng rừng, họ phải đi xuống vùng thấp như Cốc San hay gần TP Lào Cai mới kiếm được cỏ. “Người đói thì được, trâu không thể nhịn ăn một ngày”, anh Trá A Dê nói, bởi mỗi con trâu đều có giá trị 30-40 triệu đồng.

Bước sang ngày thứ ba của đợt rét hại ở miền Bắc, nền nhiệt xã Y Tý, giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chỉ còn 0-1 độ C. Tại các điểm cao như Nhìu Cồ San, Ngải Thầu, băng tuyết phủ dày đặc hai hôm nay; điểm thấp như các thôn trung tâm Choẻn Thèn, Lao Chải… không có băng song rét buốt, mưa cả ngày khiến sinh hoạt của người dân bị hạn chế.

Trong mưa rét, nhiều gia đình ở thôn Lao Chải, Trung Chải vẫn đi hơn 40 km cắt cỏ cho trâu. Mùa đông cỏ lụi, băng tuyết phủ trắng rừng, họ phải đi xuống vùng thấp như Cốc San hay gần TP Lào Cai mới kiếm được cỏ. “Người đói thì được, trâu không thể nhịn ăn một ngày”, anh Trá A Dê nói, bởi mỗi con trâu đều có giá trị 30-40 triệu đồng.