• Tue. Nov 29th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Buôn nghèo bảo vệ rừng

Byadmin

Oct 26, 2022

Câu chuyện ở buôn Lách Ló, một buôn nghèo, nhưng hơn ai hết, họ hiểu được rằng, sống chung với rừng nghĩa là phải giữ rừng. Lách Ló từng là khu căn cứ cách mạng, cho đến hôm nay, họ vẫn lạc quan sống với rừng và đoàn kết bảo vệ rừng.