• Tue. Nov 29th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Nông dân nỗ lực sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Byadmin

Oct 28, 2022

Đây cũng là giống nhãn đã mang lại chuyển biến tích cực cho vườn cây hơn 3,6ha của nông dân Nguyễn Thành Quới, ở tỉnh Đồng Tháp.

Khác với những mô hình chuyển đổi theo hướng phá bỏ trồng lại. Ông Nguyễn Thành Quới đã có cho mình hướng chuyển đổi sáng tạo bằng phương pháp cuốn chiếu, lần lượt trồng từng líp nhãn xen vào những cây đã có, đến khi cây mới cho sản lượng mới đốn hạ cây cũ. Cũng chính vì hướng đi đột phá này mà gia đình ông luôn có thu nhập và tiết kiệm nhiều thời gian.

Vừa qua, ông Nguyễn Thành Quới vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” từ năm 2017 – 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.