• Sat. Jun 25th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Đà Nẵng giãn cách xã hội: Giấy đi đường sẽ được cấp như thế nào?

  Byadmin

  Jul 31, 2021
  da nang gian cach xa hoi giay di duong se duoc cap nhu the nao
  anhkiemdich cenj
  Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất sử dụng giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã theo 1 mẫu trên toàn địa bàn.
  Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn TP, thẩm quyền xác nhận, cấp và quản lý sẽ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.
  Đối với công, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động sẽ do giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.
  Đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý thì sẽ do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.
  Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã, các lực lượng chức năng liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt cán bộ, công, nhân viên chức, người lao động, cam kết về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
  UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu giấy đi đường phải được cấp đúng đối tượng quản lý của cơ quan, đơn vị; đơn vị cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch do việc cấp giấy đi đường trái quy định.