• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM lấy điểm sàn 18-20

Byadmin

Aug 1, 2022

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM lấy điểm sàn ở ngưỡng 18-20 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, tổng chỉ tiêu năm nay là 3.599. Trường áp dụng năm phương thức, trong đó dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40-55% tổng chỉ tiêu.

Chiều 1/8, trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 44 ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm ngưỡng đầu vào

1

7140101

Giáo dục học

18

2

7140114

Quản lý giáo dục

18

3

7310403

Tâm lý học giáo dục

19

4

7220201

Ngôn ngữ Anh

20

5

7220201_CLC

Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao

20

6

7220202

Ngôn ngữ Nga

18

7

7220203

Ngôn ngữ Pháp

18

8

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

19

9

7220204_CLC

Ngôn ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao

19

10

7220205

Ngôn ngữ Đức

19

11

7220205_CLC

Ngôn ngữ Đức_Chất lượng cao

19

12

7220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

18

13

7220208

Ngôn ngữ Italia

18

14

7229001

Triết học

18

15

7229009

Tôn giáo học

18

16

7229010

Lịch sử

18

17

7229020

Ngôn ngữ học

19

18

7229030

Văn học

19

19

7229040

Văn hóa học

19

20

7310206

Quan hệ quốc tế

20

21

7310206_CLC

Quan hệ quốc tế _Chất lượng cao

20

22

7310301

Xã hội học

19

23

7310302

Nhân học

18

24

7310401

Tâm lý học

20

25

7310501

Địa lý học

18

26

7310608

Đông phương học

19

27

7310613

Nhật bản học

20

28

7310613_CLC

Nhật bản học _Chất lượng cao

20

29

7310614

Hàn quốc học

20

30

7320101

Báo chí

20

31

7320101_CLC

Báo chí _Chất lượng cao

20

32

7320104

Truyền thông đa phương tiện

20

33

7320201

Thông tin – thư viện

18

34

7320205

Quản lý thông tin

19

35

7320303

Lưu trữ học

18

36

7340406

Quản trị văn phòng

19

37

7580112

Đô thị học

18

38

7310630

Việt Nam học

18

39

7760101

Công tác xã hội

19

40

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20

41

7810103_CLC

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao

20

13 ngành lấy điểm sàn 20 là Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao), Quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao), Tâm lý học, Nhật Bản học, Nhật Bản học (Chất lượng cao), Hàn Quốc học, Báo chí, Báo chí (Chất lượng cao), Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao).

28 ngành còn lại lấy 18-19 điểm. Trường không sử dụng kết quả miễn bài thi môn Ngoại ngữ.

Ngoài dành 40-55% cho kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM còn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM, xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và xét tuyển theo phương thức khác.

Trước đó, trường đã công bố mức điểm chuẩn dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực, dao động 610-900 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện.

Năm 2021, điểm chuẩn của trường từ 21 đến 27,9. Ngành Truyền thông đa phương tiện tổ hợp D14 và D15 có điểm chuẩn cao nhất.

Thu Hương