• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Đại học Y tế công cộng lấy điểm sàn từ 15

Byadmin

Aug 3, 2022

Trừ hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng, năm ngành còn lại của trường Đại học Y tế công cộng lấy điểm sàn xét tuyển là 15.

Các ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 15 gồm Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Khoa học dữ liệu. Mức này bao gồm tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng thuộc nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề nên Đại học Y tế công cộng đặt mức sàn xét tuyển là 19 – bằng với mức quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã ngành và tổ hợp xét tuyển từng ngành như sau:

Đại học Y tế công cộng lấy điểm sàn từ 15
Đại học Y tế công cộng lấy điểm sàn từ 15 - 2

Năm 2022, Đại học Y tế công cộng tuyển 765 chỉ tiêu cho bảy ngành bằng ba phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa vào học bạ THPT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường là từ 15 đến 22,75. Trong đó, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy cao nhất. Ba ngành có điểm chuẩn là 15, tức bằng mức sàn nhận hồ sơ năm nay, gồm Y tế công cộng, Công tác xã hội và Công nghệ kỹ thuật môi trường.