Đặng Tụy Văn thăm thú Cửu Trại Câu

Đặng Tụy Văn là một trong những diễn viên trụ cột đài TVB thập niên 1990. Cô nổi tiếng với “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” 1986, “Thâm cung nội chiến”, “Khuynh thành tuyết”… Người đẹp có giai đoạn làm việc cho đài ATV và lưu dấu ấn với “Ước mộng tình xuân”, “Ngày mai trời lại sáng”…