• Tue. Dec 7th, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Đáp án bài toán 7 quả cân

  Byadmin

  Aug 20, 2021
  dap an bai toan 7 qua can

  Đa số bạn đọc biết sử dụng điều kiện cân thăng bằng thiết lập phương trình và tính chất chia hết để tìm ra đáp số đúng là 252 gram.

  Đề bài:

  Hình dưới mô tả một hệ thống cân 3 tầng chứa 7 quả cân và đang ở trạng thái thăng bằng ở cả 3 tầng. Biết trọng lượng mỗi quả cân là một số nguyên dương, đơn vị gram và tổng trọng lượng của 7 quả cân là số nguyên lớn nhất không vượt quá 2021 gram. Hãy tìm giá trị lớn nhất có thể nhận được của X.

  Đáp án bài toán 7 quả cân

  Giải:

  Từ hình vẽ và đề bài cân thăng bằng ở cả 3 tầng nên ta có:

  Y+Z=X và X+Y+Z=F nên F= 2X và X+Y+Z+F = 4X.

  Do P+Q+R= X+Y+Z+F = 4X nên 2021 X+Y+Z+F+P+Q+R= 8X

  Số nguyên lớn nhất không vượt quá 2021 mà chia hết cho 8 là 2016.

  Từ đó suy ra Max(X)= 2016 : 8 = 252 (gram)

  Trần Phương