• Thu. Aug 18th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Đáp án bài toán diện tích tạo bởi 5 hình tròn

Byadmin

Jun 24, 2022

Sử dụng phương pháp trực quan cắt ghép diện tích các hình phù hợp với học sinh khối 5-6, bạn có thể tìm được đáp án bài toán.

Đề bài:

Hình vẽ dưới đây thể hiện 4 hình tròn bằng nhau cùng đi qua 1 điểm, đồng thời mỗi hình đều giao cắt với 2 hình tròn và tiếp xúc với 1 hình tròn còn lại. Một hình tròn lớn có bán kính 14 cm tiếp xúc với cả 4 hình tròn.

Tính tổng diện tích của các vùng tô đậm theo cm² với π = 22/7.

Đáp án bài toán diện tích tạo bởi 5 hình tròn

Hướng dẫn giải:

Nối 4 tiếp điểm A, B, C, D của 4 hình tròn nhỏ tiếp xúc với hình tròn lớn ta nhận được hình vuông ABCD với 2 đường chéo AC, BD vuông góc nhau và
AC = BD = 28 cm. Phần tô đậm gồm “4 chiếc lá” nằm ở giữa hình tròn lớn chia thành “8 nửa chiếc lá tô đậm” bằng nhau để cắt ghép và lấp khít vào “8 nửa chiếc lá màu trắng” ở xung quanh AB, BC,CD,DA (xem hình vẽ).

Đáp án bài toán diện tích tạo bởi 5 hình tròn - 2

Từ hình vẽ suy ra: S(tô đậm) = π x 142 – (AC x BD) : 2 = 224 (cm2).

Trần Phương