• Fri. Jul 1st, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Đề nghị làm rõ việc hỗ trợ smartphone cho 550.000 hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn

  Byadmin

  Jul 23, 2021
  de nghi lam ro viec ho tro smartphone cho 550 000 ho ngheo vung dac biet kho khan
  daongodung fbkw
  Báo cáo Quốc hội chiều nay, 23.7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã trình chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
  Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện được điều chỉnh giảm từ 90.260 tỉ đồng xuống còn 75.000 tỉ đồng.
  Cho ý kiến thẩm tra về đề xuất này, Uỷ ban Xã hội đồng thuận về chủ trương, song cho rằng cần tách bạch các mục tiêu, tránh chồng chéo giữa chương trình giảm nghèo bền vững với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.
  Đặc biệt, việc chưa có số liệu cụ thể về tình trạng nghèo theo chuẩn “nghèo đa chiều”, nên khó xác định chính xác mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.
  Vì thế, Uỷ ban Xã hội đề xuất khi được thông qua chủ trương, Chính phủ cần tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo, bảo đảm tính khả thi của các chỉ tiêu, như “phấn đấu giảm 1/2 số hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia”.
  Đáng chú ý, với tiểu dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Uỷ ban Xã hội đề nghị Chính phủ làm rõ việc 550.000 hộ nghèo ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ điện thoại thông minh.
  “Nếu rơi vào các thôn, bản chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ internet băng thông rộng cố định hoặc không bảo đảm được chi phí sử dụng dịch vụ thì khắc phục thế nào?”, báo cáo thẩm tra nêu.