• Tue. Jun 28th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Đèn đường rơi vào ôtô ở bãi trông giữ, bên nào bồi thường?

  Byadmin

  Dec 10, 2021
  vokinh 1639038708 5713 1639038743

  Tôi đậu xe qua đêm ở khu vực có thu phí, bị trụ cột đèn rơi vỡ kính, sửa hết hơn 30 triệu đồng. Bên trông xe hay đơn vị lắp đèn đường phải bồi thường cho tôi?

  Luật sư tư vấn

  Việc bạn gửi xe có trả phí cho ban quản lý khai thác điểm trông giữ xe là căn cứ xác định hai bên đã xác lập hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự 2015.

  Theo điều luật này, hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

  Về nghĩa vụ, điều 557 Bộ luật dân sự 2015 quy định bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau:

  1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

  2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

  3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

  4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng (Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép).

  Từ những quy định của pháp luật nêu trên, nếu không phải do sự kiện khách quan không thể lường trước được như giông lốc, bão tố hay động đất dẫn đến đổ trụ cột đèn làm vỡ kính xe, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bên trông giữ xe bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Luật sư Đỗ Trọng Linh
  Công ty luật Bảo An, Hà Nội