• Mon. Jul 4th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Đồng Nai: Hỗ trợ mai táng 18 triệu đồng cho gia đình có người tử vong do Covid-19

  Byadmin

  Aug 20, 2021
  dong nai ho tro mai tang 18 trieu dong cho gia dinh co nguoi tu vong do covid 19
  20210809 211050 caor
  Ngày 20.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là Nguyễn Thị Hoàng đã ký văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người tử vong do Covid-19, thời gian áp dụng kể từ ngày 1.7.2021.
  Theo nội dung văn bản do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, để kịp thời hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người tử vong do Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện thị, thành phố triển khai hỗ trợ chi phí mai táng theo Điều 14, Nghị định số 20 ngày 15.3.2021 của Chính phủ.
  Theo đó, trường hợp hộ gia đình có người tử vong do Covid-19 nếu tự tổ chức mai táng thì được hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2, điều 4, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (18 triệu đồng).
  Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện mai táng cho người tử vong do dịch Covid-19 nhưng không có thân nhân thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế. Chi phí này không vượt mức 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 20 của Chính phủ (không quá 18 triệu đồng).
  Các cơ quan, đơn vị thực hiện mai táng cho người tử vong có trách nhiệm ký hợp đồng và thanh quyết toán với cơ sở mai táng. 
  Cơ quan, đơn vị và cơ sở mai táng không thu thêm bất kỳ chi phí nào khác đối với gia đình có người tử vong và có trách nhiệm giao tro cốt đến gia đình đảm bảo an toàn, trang nghiêm.