• Mon. Dec 26th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Đường dây 500kV dự án nhiệt điện Vân Phong – Vĩnh Tân đủ điều kiện đóng điện

Byadmin

Dec 26, 2022
Đường dây 500kV dự án nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân đủ điều kiện đóng điện - Ảnh 1.

Cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Vĩnh Tân và đấu nối – Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ trì buổi nghiệm thu đóng điện có ông Trương Hữu Thành – phó tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ông Nguyễn Đình Thọ – phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, cùng đại diện Công ty Truyền tải điện 3 (đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành), các công ty giám sát, tư vấn thiết kế…

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã chấp thuận nghiệm thu hoàn thành dự án đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong – Vĩnh Tân và thống nhất bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 3, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia để đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu.

Đường dây 500kV dự án nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân đủ điều kiện đóng điện - Ảnh 2.

Đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Vĩnh Tân và đấu nối đủ điều kiện đóng điện – Ảnh: MINH CHIẾN

Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp tục xử lý theo Bộ quy định vận hành sửa chữa. Sau đó các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản.

Trước đó, toàn bộ các khối lượng phần đường dây 500kV của công trình được duyệt tại quyết định số 1960 ngày 8-12-2021 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, công trình đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong – Vĩnh Tân đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở chấp thuận nghiệm thu tại biên bản ngày 25-12-2022.

Riêng khối lượng ngăn xuất tuyến 500kV tại TBA 500kV Thuận Nam sẽ nghiệm thu trong giai đoạn 2 của dự án.

Đường dây 500kV dự án nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân đủ điều kiện đóng điện - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, chủ trì nghiệm thu đóng điện cùng các thành viên thống nhất dự án đủ điều kiện đóng điện – Ảnh: MINH CHIẾN