Gu thời trang của ‘Tây Thi’ Tưởng Cần Cần

Cô nhiều lần phối suit đơn sắc khi dự thảm đỏ hay sự kiện của các thương hiệu. Người đẹp sinh năm 1975, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như “Nỗi lòng thấu trời xanh”, “Bán sanh duyên”, “Nữ hiệp sĩ tóc trắng” (tên khác: “Bạch phát ma nữ”), “Anh hùng xạ điêu” 2001… Năm ngoái, Tưởng Cần Cần ra mắt phim “Đương gia chủ mẫu”.