• Tue. Sep 13th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Hà Nội dự kiến chi 90 tỷ đồng đào tạo cán bộ ở nước ngoài

Byadmin

Aug 11, 2022

Hàng trăm công chức, viên chức sẽ được UBND TP Hà Nội cử đi học tập tại Mỹ, Đức, Nhật… giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng.

Theo đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, được ban hành ngày 8/8, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ chủ trì cử 60 cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở Nhật Bản, Singapore, Mỹ, kinh phí 11 tỷ đồng. 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, cử 100 cán bộ sang Đức, Mỹ, Singapore học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến, tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cử 20 cán bộ sang Australia, Mỹ, Singapore, New Zealand học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ, kinh phí 3,6 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử 100 cán bộ đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Australia, Mỹ, Singapore, New Zealand, kinh phí 18,4 tỷ đồng.

Sở Y tế Hà Nội cử 100 cán bộ đi học tại Pháp, Australia, New Zealand… về kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng…

Ngoài việc cử cán bộ đi học nước ngoài, TP Hà Nội cũng giao các đơn vị liên quan tổ chức lớp đào tạo tại chỗ với sự tham gia tập huấn của giảng viên trong và ngoài nước để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức.

Thành phố lưu ý các cơ quan không cử người đi đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời điểm tham gia nhiều lớp học. Cán bộ trẻ, nữ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều hướng phát triển tốt sẽ được ưu tiên cử đi đào tạo.

Thống kê của Bộ Nội vụ, Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài, đặc biệt là nước có trình độ phát triển. Giai đoạn 2016-2020, hơn 39.000 lượt người được cử đi, trong đó lãnh đạo, quản lý khoảng 17.500 lượt (45%); công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách hơn 7.400 lượt (19%) và 6.000 lượt giảng viên (6%).

Võ Hải

DMCA.com Protection Status