HAGL – Hà Tĩnh: Công Phượng, Tuấn Anh dự bị

Đội hình xuất phát

HAGL: Tuấn Linh – Văn Thanh, Văn Việt, Teixeira, Đức Lương, Hồng Duy – Xuân Trường, Minh Vương – Văn Toàn, Silva, Brandao.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn – Văn Nam, Văn Hạnh, Almeida, Xuân Hùng – Xuân Toàn, Trung Học, Văn Công, Văn Hiệp – Suraka, Madeira.