• Sun. Jul 3rd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Hai công ty có được cho nhau vay tiền?

  Byadmin

  Aug 6, 2021
  hai cong ty co duoc cho nhau vay tien
  logo default

  Công ty tôi có vốn nhàn rỗi, muốn cho một công ty khác vay tiền để lấy lãi thì có được pháp luật cho phép không? (Hoàng Chiến).

  Luật sư tư vấn

  Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp có quyền:

  1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

  2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

  Vì vậy về nguyên tắc, ngoài các hoạt động của nội bộ doanh nghiệp, trong phạm vi hoạt động của mình, doanh nghiệp được phép thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận.

  Ngành nghề mà doanh nghiệp lựa chọn không thuộc diện bị pháp luật cấm; đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần thực hiện các thủ tục cấp phép mới được kinh doanh.

  Tuy nhiên, cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

  Theo điều 8 Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 hợp nhất Luật các tổ chức tín dụng về quyền hoạt động ngân hàng, chỉ các tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mới được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

  Luật nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

  Như vậy, các hoạt động cho vay được coi là hoạt động kinh doanh chủ yếu của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Doanh nghiệp của bạn không phải là ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng nên không được phép thực hiện hoạt động cho vay để thu lợi nhuận.

  Luật sư Phạm Thanh Bình
  Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội