‘Hành trình theo chân Bác’ từ ‘Đường cách mệnh’ đến ‘Sửa đổi lối làm việc’

Tác phẩm mới được NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu và giới thiệu đến độc giả tại Đường Sách TP.HCM là cuốn Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc”Ánh sáng xuyên thế kỷ của tác giả PGS.TS. Bùi Đình Phong. Buổi giao lưu có sự góp mặt của các diễn giả như: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm – Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khu vực II), TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều – nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM và cựu nhà báo Dương Thành Truyền.

'Hành trình theo chân Bác' từ 'Đường cách mệnh' đến 'Sửa đổi lối làm việc' - ảnh 1

Bìa cuốn sách Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc”Ánh sáng xuyên thế kỷ của tác giả PGS.TS. Bùi Đình Phong

Đường cách mệnh là tác phẩm lý luận đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam, có tác dụng khai trí, khai tâm, khai đức cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20; là ngọn đuốc soi đường, ánh sáng xuyên thế kỷ, có ý nghĩa lý luận lâu dài từ quá khứ đến hôm nay và mai sau đối với nhân dân Việt Nam.

Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm bàn về đảng cầm quyền đầu tiên, đầy đủ và hoàn chỉnh nhất trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa và tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trước đây, hiện nay và sau này.

Hai tác phẩm của Bác đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử cao cả

Nếu tác phẩm Đường cách mệnh được coi là tác phẩm lý luận mở đường cho cách mạng Việt Nam thì tác phẩm Sửa đổi lối làm việc lại có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên do các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa, kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.

Hiện nay, tình hình thế giới và đất nước có rất nhiều đổi thay so với thời kỳ hai tác phẩm này ra đời. Đặc biệt là mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng. Hai tác phẩm ra đời trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân với mục tiêu và nhiệm vụ là phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và kháng chiến kiến quốc.

'Hành trình theo chân Bác' từ 'Đường cách mệnh' đến 'Sửa đổi lối làm việc' - ảnh 2

Các khách mời tại buổi giao lưu ra mắt sách

Đất nước, xã hội và con người trong giai đoạn đó cũng không hoàn toàn như hôm nay. Đặt trong bối cảnh đó, hai tác phẩm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử cao cả là đặt nền tảng, mở đường, soi đường cho cách mạng đi tới thắng lợi; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức và thực hành tốt bốn chữ “chí công vô tư”.

Đường cách mệnhSửa đổi lối làm việc trong kho tàng di sản Hồ Chí Minh đã được tác giả PGS.TS. Bùi Đình Phong dành ngay chương đầu cuốn sách để trình bày khái quát một số vấn đề trong nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh, như sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn: nói và làm, xây đi đôi với chống. Đặc biệt, trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm, bài viết, bài nói trong chuỗi các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả các tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa các tác phẩm, từ đó gợi mở, tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu để đi tới xác định bộ Hồ Chí Minh toàn tập là bảo vật quốc gia.

'Hành trình theo chân Bác' từ 'Đường cách mệnh' đến 'Sửa đổi lối làm việc' - ảnh 3

Bà Thu Hà (phải) và bà Thanh Thủy (trái) đại diện cho NXB Trẻ và NXB Tổng hợp TP.HCM tặng hoa cho các khách mời

Năm 2022 đánh dấu 95 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh và 75 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. NXB Tổng hợp TP.HCM đã lên kế hoạch đề tài và đặt hàng PGS.TS. Bùi Đình Phong chuẩn bị một công trình nghiên cứu xuyên suốt sự tiếp nối mạch nguồn của dòng chảy cách mạng Việt Nam. Cuốn sách Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” – Ánh sáng xuyên thế kỷ vinh dự được xuất bản và ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người.

Tin liên quan