• Mon. May 23rd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Học sinh làm Văn trong giờ kiểm tra Hóa

  Byadmin

  Jan 28, 2022
  272686005113279118088580032555 1305 5831 1643182920

  “Từ ấy trong tôi bừng hóa học
  Mặt trời nguyên tố chói qua tim
  Hồn tôi là một vườn hợp chất
  Rất đậm C và H2!”

  Qua đoạn thơ trên, có thể nói chủ đề em thích nhất trong chương trình Hóa lớp 11 là phần Hóa học hữu cơ. Em tin rằng không chỉ đơn thuần là biểu hiện những tính chất khác nhau của môn khoa học này, mà nó còn thể hiện sự sáng tạo và khát vọng vươn lên không giới hạn của con người. Hợp chất hữu cơ là muôn hình vạn trạng. Những chất cacbon, nitơ, lưu huỳnh,… dù hàng chục, hàng trăm năm nữa, vẫn sẽ luôn chỉ có một số hình dạng và tính chất nhất định, nhưng với các hợp chất hữu cơ, tiềm năng là vô hạn các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và kết hợp mỗi ngày và trong thời đại ngày nay, không thể….