Khi nào bấm còi xe bị phạt?

Người điều khiển phương tiện giao thông được bấm còi xe thỏa mái hay không? Trường hợp bấm còi hơi có bị phạt? (Đức Ánh)

Luật sư tư vấn

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/1), tùy vào loại phương tiện điều khiển và từng trường hợp cụ thể mà hành vi bấm còi xe sai quy định sẽ bị xử phạt như sau:

1. Điều khiển ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô

– Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (trước đây phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng), theo điểm g khoản 1 điều 5.

– Bấm còi liên tục, bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng, theo điểm b khoản 3 điều 5.

Căn cứ điểm c khoản 11 điều 5, các trường hợp vi phạm nêu trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Nhiều người đi ôtô hay bấm còi vô tội vạ. Ảnh: P.D

Nhiều người đi ôtô hay bấm còi “vô tội vạ”. Ảnh: P.D

2. Điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy

– Bấm còi trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo điểm n khoản 1 điều 6.

– Bấm còi liên tục trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, theo điểm c khoản 3 điều 6.

Căn cứ điểm c khoản 10 điều 6, các trường hợp vi phạm nêu trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

3. Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

Bấm còi liên tục; bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, theo điểm d khoản 3 điều 7.

Căn cứ điểm b khoản 10 điều 7, trường hợp vi phạm nêu trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 tháng đến 4 tháng.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM