• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Khuyến khích kinh tế tập thể sản xuất theo chuỗi, quy mô lớn

Byadmin

Jun 25, 2022

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được khuyến khích tích tụ đất đai cho sản xuất theo chuỗi, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn mới.

Trung ương xác định, kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…) là thành phần quan trọng phải được củng cố, phát triển cùng kinh tế nhà nước và trở thành nền tảng của nền kinh tế. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường.

Có nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ… được Trung ương nêu ra để khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, các tổ chức kinh tế tập thể được khuyến khích tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, để hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp quy mô lớn. Đồng thời, bố trí quỹ đất cho tổ chức kinh tế tập thể thuê, ưu đãi hợp lý về giá, thời gian thuê đất.

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung ương yêu cầu các cơ quan quản lý, địa phương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển.

Trồng dưa lưới trong nhà kính ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Trồng dưa lưới trong nhà kính ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Về phía các tổ chức kinh tế tập thể, Nghị quyết cũng nêu yêu cầu phải nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất để xử lý dứt điểm những tồn đọng, như nợ kéo dài, rà soát sắp xếp lại các hợp tác xã không hiệu quả…

Nghị quyết 20 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, 45.000 hợp tác xã, 340 liên hiệp hợp tác xã. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Trong số này phải có ít nhất 50% hợp tác xã, tổ hợp tác… sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Các tổ chức này đều phải áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, để đạt mục tiêu trên 90% hợp tác xã, tổ hợp tác… hoạt động hiệu quả, trong đó ít nhất 75% tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết.

Ngoài ra, đến 2045, Việt Nam có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Anh Minh