• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Kiếm thêm

Byadmin

Jul 21, 2022
Kiếm thêm - Ảnh 1.

Vậy mà đầu hè chú đi mua bộ sách giáo khoa cho tụi nhỏ thấy có thêm mấy cuốn sách gì đó không có trong chương trình, giống kiểu bán bia kèm lạc mà chú hay lai rai!

Chú Ba kể với cô Tư bán rau. Cô Tư từng nghĩ ra cách có khách thời khó là bán rau tặng thêm hành ngò, có vậy khách mới thương mà mua. 

Hôm rồi cô Tư đi xem phim, họ quảng cáo hai phim khác nhau ai dè là một phim mà họ chẻ ra để kiếm thêm, kiểu một bó rau mà họ tách đôi trộn qua trộn lại rồi nói hai bó khác nhau vậy á! Tốn gấp đôi tiền, tức ghê!

Cô Tư kể với bà Năm cơm bụi. Bà Năm cầm cự được qua mùa khó là nhờ bà tặng cơm ăn thêm không lấy tiền. Hôm nọ bà lên sân bay đi về quê, đông như kiến, sợ trễ nên bà phải trả tiền dịch vụ cộng thêm để được ưu tiên chéc kin trước. Mèn đéc ơi, hàng cơm đông khách bán không kịp là bà phải xin lỗi, phải tìm cách bán cho kịp, nếu không khách bỏ qua hàng khác ngay chứ đố dám kiếm thêm!

Chú Ba, cô Tư, bà Năm nói với nhau: Ờ, hóa ra mình buôn bán nhỏ ít tiền mà chơi đẹp hơn nhiều người có tiền nha nha!